Tyras familj i Amerika

Främre ledet från vänster:
Conrad, Alma, Mayland och Edwin.
Bakre ledet från vänster:
Karl (Tyras man), Eddie, Tyra och Mary.

Nedanstående uppgifter är hämtade ur den amerikanska folkräkningen från år 1930 (Cencus 1930):
Karl E Johnson född i Sverige 1879. Invandrade till USA år 1900.
Tyra C Johnson, hustru till Karl, född i Sverige 1887. Invandrad till USA år 1914.
Paret har följande barn:
Clara f 1916 (ej med på bild), Marie f 1917, Clarence f 1920, Eddie f 1922, Conrad f 1924, Alma f 1927 och Marland f 1929 (Edwin finns först med i 1940 års folkräkning).
Familjen bor i Florence Lake, Burleigh, North Dakota. Samtliga barn är födda i Florence Lake.

Att Tyra hamnade i North Dakota kan hänga samman med att hennes syster Henny Maria flyttade hit 1905. Systern gifte sig med en svensk vid namn Axel Söder, som kommit hit några år tidigare.