"Bergensfjord"

Båten som tog Tyra till Amerika år 1914.