Hustofta

Detta fotovykort är poststämplat 1922 i Höganäs och föreställer soldattorpet i Hustofta. Kvinnan på fotografiet är antagligen Truls Hultbergs fru Johanna Nilsson Bergqvist.
Kvinnan i bildens mitt är Johanna, gift med smeden i Hustofta Truls Hultberg. Man får förmoda att mannen i hatt är Truls. Ívriga personer på bilden är antagligen barn och barnbarn.
Fotograf: Arthur Rube
På baksidan av detta kort står det bara "Johanna". Att det är Johanna stämmer väl överens om man tittar på bilderna ovan. Här har vi en interiör bild från Hustofta kring 1920-talet.